Jautājumi un atbildes

 • Kā es varu uzzināt kravas pārvadājuma cenu?

  Ļoti vienkārši! Aizpildiet kontaktinformāciju Jums ērtākajā veidā. Jānorāda iekraušanas vieta (vai osta, kurā iekrauta krava), krava (ja tā ir konteineris, tad norādiet konteinera tipu), un, protams, galastacija.

 • Krava ierodas jūras konteineros. Kā nosūtīt pa dzelzceļu?

  Nosūtīšana jūras konteinerā ir iespējama tikai ar konteinera līnijas atļauju. Jāņem vērā tukšā konteinera atgriešana pēc konteinera izkraušanas vai tā nodošanu tuvākajam galamērķim depo, turklāt būs jāmaksā līgumsods saskaņā ar konkrētās līnijas tarifiem. Daudzos gadījumos pārvadāšana līnijas konteinerā nav iespējama vai neizdevīga. Šādos gadījumos mēs piedāvājam kravas pārkraušanu vagonos vai dzelzceļa konteineros.

 • Kādas ir kravas saglabātības garantijas un atbildības limits?

  Dzelzceļa transports ir viens no drošākajiem transporta veidiem attiecībā uz kravas saglabātību. Tomēr neviens nav apdrošināts pret kravas nozaudēšanu vai bojājumiem pārvadāšanas procesā. No pārvadājamās kravas pieņemšanas brīža atbildība par tās saglabātību pāriet pie pārvadātāja, t.i., dzelzceļa. SIA “Railway Logistics Service” uzņēmumam ir ekspeditoru apdrošināta atbildība gadījumā, ja atbildība par zaudējumu tiek uzlikta ekspeditoram.

 • Kā notiek virsgabarīta kravas nosūtīšana?

  Nosūtot virsgabarīta kravas, jāņem vērā kravas augstuma un platuma attiecību. Tāpēc mēs rūpīgi analizējam visus izmērus, pirms nosakām tarifu klientam. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešami kravas rasējumi un fotogrāfijas – jo vairāk informācijas, jo precīzāk mēs varam sniegt aprēķinu. Ja kravu var transportēt pa dzelzceļu, tiek izstrādāta stiprināšanas shēma un saskaņota ar dzelzceļu administrāciju. Pēc tam tiek pasūtīts atbilstošs vagona tips, kur kravu iekrauj un nostiprina atbilstoši izstrādātajai shēmai. Tālāk krava tiek nodota dzelzceļam, kas pēc stiprinājuma pārbaudes pieņem to pārvadāšanai.

 • Kādos gadījumos nepieciešama kravas stiprināšanas shēma?

  Kravas stiprināšanas shēma ir nepieciešama visos gadījumos, kas nav paredzēti Tehniskajos noteikumos – kravu izvietošanas un stiprināšanas noteikumos uz dzelzceļa. Tehniskie nosacījumi ar katru gadu tiek pilnveidoti, ļaujot izvairīties no dārgāku stiprināšanas shēmu izstrādes. Mūsu uzņēmums vienmēr analizē klienta pieprasījumu un paziņo klientam, vai shēma ir nepieciešama.

 • Vai Jums ir iespēja kravu nosūtīt ar autotransportu vai kuģu?

  Neskatoties uz to, ka mūsu uzņēmums specializējas dzelzceļa transportā, mums ir visas iespējas, sakari, ilggadēja jūras un autotransporta sūtījumu pieredze, ieskaitot kuģu fraktēšanu, virsgabarīta kravu sūtīšanu pa ceļu u. tml. Tādējādi mēs piedāvājam klientam pilnu servisu “no durvīm līdz durvīm”, atbrīvojam viņu no liekām raizēm un nodrošinām profesionālu pieeju.

 • Kas jādara, ja abonents vēlas saņemt rēķinus uz citu pasta adresi?

  Lai saņemtu rēķinus uz citu pasta adresi, ir jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda abonenta vārds, uzvārds, personas kods, pieslēguma adrese, pakalpojuma veids, adrese, uz kuru abonents vēlas turpmāk saņemt rēķinus.